Kredyty

Kredyty gotówkowe

Pożyczka gotówkowa

To pieniądze przeznaczone na dowolny cel, które można uzyskać w bardzo szybki i prosty sposób. Dowolność celu oznacza, że uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na realizację dowolnego pomysłu – zakup samochodu, sprzętu AGD, wymarzone wakacje itp.

Kredyt konsolidacyjny

To kredyt przeznaczony na spłatę posiadanych już zobowiązań finansowych – kredytów, pożyczek, kart kredytowych.  Jego uzyskanie spowoduje przede wszystkim odciążenie budżetu domowego – zamiast kilku rat płatnych zazwyczaj w różnych terminach, płaci się jedną niższą ratę.

Kredyty hipoteczne

Kredyt mieszkaniowy

Jest to kredyt przeznaczony na zakup mieszkania lub domu, budowę domu, remont mieszkania lub domu oraz zakup działki. Zwykle cele kredytu mieszkaniowego można łączyć np. kredytem takim można sfinansować zarówno zakup mieszkania jak i od razu jego remont.

Kredyt refinansowy

To kredyt przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Kredyt refinansowy spowoduje przede wszystkim obniżenie dotychczasowej raty co wynika z faktu, że oprocentowanie nowego kredytu jest niższe.

Hipoteczny Kredyt konsolidacyjny

Podobnie jak przy gotówkowym kredycie konsolidacyjnym jest to kredyt przeznaczony na spłatę posiadanych już wcześniej zobowiązań finansowych. Wysokość miesięcznego zobowiązania kredytowego obniża się znacznie bardziej niż przy gotówkowym kredycie konsolidacyjnym. Jest to możliwe dzięki niższemu oprocentowaniu a przede wszystkim dzięki rozłożeniu kredytu na dłuższy okres.

Pożyczka hipoteczna

To najtańszy sposób finansowania celu dowolnego. W zamian za zabezpieczenie się na nieruchomości bank udziela pożyczki na dowolny cel.

Produkty finansowania przedsiębiorstw

Kredyt obrotowy

To kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zwykle zaciągany jest na okres 12 miesięcy. Wysokość kredytu obrotowego uzależniona jest od wielokrotność obrotów na rachunku klienta.

Kredyt inwestycyjny

To kredyt przeznaczany na różnego rodzaju inwestycje – zakup maszyn i urządzeń, zakup nieruchomości czy ich budowę. Taki sposób finansowania inwestycji będzie możliwy po przedstawieniu przez przedsiębiorcę biznesplanu, na podstawie którego bank oceni ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu inwestycji.

Leasing

To wygodna forma finansowania polegająca na przekazaniu przez jedną stronę (finansującego, leasingodawcę) prawa do korzystania z określonego przedmiotu leasingu, drugiej stronie umowy (korzystającemu, leasingobiorcy) na określony w umowie czas, w zamian za określone w umowie raty leasingowe. Z podatkowego punktu widzenia często jest atrakcyjniejszy niż tradycyjny kredyt bankowy.

Faktoring

To rodzaj finansowania przedsiębiorstw polegający na wykupie przez faktora (firmę lub bank udzielający finansowania) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów), należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Jest to instrument finansowy zapewniający przede wszystkim płynność finansową, ale też zmniejszający ryzyko związane ze sprzedażą.

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą